Přístav 69 - Úvodní stránka774 696 059
10.00-18.00h

775 651 220
18.00-23.00h

Setkání se smrtíSmrt to je hořký oříšek v rukou člověka „moderní doby“. Zapomnění starých vědění a oddělení se od přírody a lidské přirozenosti a od Boha nám způsobuje mnohé útrapy. Nevíme jak dospět, jak se stát mužem, ženou, matkou, nevíme často ani, kdo jsme a kam patříme … spousta z toho na nás doléhá, ale nejbolestivěji na nás doléhá smrt. A to nejen naše, ale i našich blízkých.

Smrt, stárnutí i umírání jsme vytlačili na okraj našeho zájmu. Do nemocnic a sociálních zařízení. Netušíme, kam po smrti půjdeme a máme jen mlhavou představu, spíš doufání, co s námi po smrti bude. Těžko se umírá člověku, který je sám, připojen pouze na hadičkách udržujících zbytky jeho životní síly. Odchází a většinou toho zůstalo tolik nevyřčeno, nesplněno. Smutná opuštěnost a panika provází dnešní umírající.

Všechny světové spirituality a to nejen šamanismus nabízejí na smrtelném loži pomoc a podporu. Všechny bez výjimky nabízejí cestu, která člověka po smrti čeká a možnost smíření v podobě posledního pomazání, či Pohřebního bratrstva. Nemůžeme Vám nabídnout vše, ale co můžeme, nabízíme:

     Neschopnost vyrovnat se se smrtí blízkých, rozloučení a vzkazy na druhý břeh

     Pomoc lidem, ke kterým přichází smrt, s vyrovnáním se s dluhy života, mír duši

   •  Pomoc těm, kteří ani po smrti nenalezli klid

   •  Podpora terapeutů a zdravotního personálu, který přichází do kontaktu s umírajícímiPotraty a interrupce ...

Moderní lékařská věda hovoří o dítěti, které nespatřilo světlo světa jako o plodu, tedy jako o neživé věci … to je šílené. Smutek matek, které zažili smrt dítěte ve svém lůně je nesmírná, traumatizující a v mnohých případech má vliv na celý pozdější život. Dítě žijící si v těle matky, ale je živé. Pro každou ženu, která očekává jeho příchod, s jeho úmrtím odchází mnohé. Není dobré nechat tuto ránu neléčenou, dopustit, aby Vaše srdce pod vlivem traumatu zkamenělo.

Více o potratech ale i interrupcích si můžete přečíst tady: Při potratu žena ztrácí část své duše … 

Každá smrt je náročná, nejnáročnější je však ta, která přichází náhle. Tak rychle, že není ani vteřina na to si uvědomit, že odcházím. Ti, kteří takto zemřeli, dlouhou dobu zůstávají na místech úmrtí, bloudí okolo svých blízkých a nevědí, co si počít. Duchové, strašidla? Smutné příběhy … čekající na to, až někdo přijde, řekne už je čas a převede je na druhý břeh.Pokoj dušiPokud potřebuje pomoci, zavolejte nám:

Volejte

tel.: 775 651 220

mail: poradna@pristav69.cz
©  2011  Přístav 69   Powered by Constructor system