Přístav 69 - Úvodní stránka774 696 059
10.00-18.00h

775 651 220
18.00-23.00h

Šamanismus byl, je a bude ...Trocha historie

samanŠamanismus není náboženství, nýbrž určitá forma náboženské zkušenosti, která je postavena na šamanských technikách, které způsobují změněný stav vědomí, chcete-li, extáze. Nejstarší stopy šamanismu jsou z doby vzdálené 40.000 let. Dochovaly se jeskyní kresby šamanů i nálezy šamanských hrobů, které se vyskytují prakticky po celém světě a je překvapivé, že toto původní „náboženství“ lovců má ve všech svých místních variantách velmi podobné rysy. Shodné znaky najdeme i u šamanských kultur, které přetrvaly až dodnes. A pokud se „moderní“ člověk začne technikami šamanů zabývat, sám Duch ho dovede také do stejných končin. Jediný rozdíl je v tom, že šaman z původních kmenových kultur, rozvíjel techniky, které byly zcela praktické a sloužily potřebám jeho kmene a v dnešní době je to trochu složitější…

V šamanismu neexistují žádné doktríny, nikde na světě se nestaví šamanské chrámy, nejsou svaté knihy, na které by se dalo odvolávat. Šamanský svět je prostý a je postaven na osobní zkušenosti šamanů se světem za zraky, a přesto, nebo právě proto, existují v různých oblastech světa nesnadno vysvětlitelné podobnosti. A tak pokud šaman slyší bubnovat šamana ze vzdáleného koutu světa, ví zcela přesně, co jeho buben vypráví.

Společné znaky šamanů jsou: schopnost komunikace s duchy, umění opustit tělo, vydat se do jiných světů a mít vize, komunikace s ochranným či pomocným duchem, léčení nemocí a šamanova schopnost věštění.Šamanské bubnování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kdo je to šaman?

Šaman je ten, který vidí ve tmě. Ten, který nezapomněl, ten který je dobře vycvičený a umí vstupovat za hranice běžného. Vstupuje do hlubokých zákoutí lidské duše a hledá pomoc pro ty, kteří chtějí mít srdce otevřená. Kteří chtějí naslouchat svému vlastnímu hlasu a touží znovu začít zpívat píseň svého života. Šaman při šamanské léčbě za pomoci bubnu hledá, nachází a léčí nemoc. Svou vlastní silou a silou svých spojenců dokáže přesměrovat tok energie a odstranit překážky, které brání člověku v rozletu. A tam kde nejsou překážky, může síla volně plynout. A tam pak vstupuje štěstí i zdraví.

samani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šamanské bubnování

Buben je posvátný rituální nástroj sloužící ke vstupu do změněného stavu vědomí, šamanův kůň, který umožňuje vstupovat do míst, kam by jen těžko bez něj a bez svých spojenců dosáhl. Cílem šamanského bubnování není, tak jak je poslední dobou dosti módní, uvolnění či pobavení, ale práce směřující ke zdraví a růstu šamana a jeho kmene. Chcete se naučit bubnovat, tak jak bubnují šamani?

Přijďte na náš seminář Tajemství šamanismu.Šamanská léčba

Z šamanského pohledu je jakékoliv onemocnění chápáno jako projev disharmonie a nerovnováhy. Buď něco člověku chybí nebo přebývá. Šaman pomocí bubnu vstupuje do změněného stavu vědomí a hledá místo, z něhož nemoc pramení a nachází tu pravou léčbu. Jako lovec loví slabé v člověku. Při svých putováních se opírá o pomoc spojenců, svou zkušenost, sílu srdce a nezdolný záměr.

Šamanská léčba je trojí:

  • Návrat ztracené části duše
  • Extrakční léčba
  • Převod duše do světa mrtvých


©  2011  Přístav 69   Powered by Constructor system