Přístav 69 - Úvodní stránka774 696 059
10.00-18.00h

775 651 220
18.00-23.00h

Šamanská léčba a rituályŠamanská léčbaŠamanská léčba je základ naší práce. Je složité vysvětlit, v čem vlastně spočívá … ale je postavená na kontaktu našeho vědomí s vědomím vaším. Tento kontakt způsobí změny na obou stranách. Základní touha vědomí je žít, zacelit se a růst. Pokud mu dáme tuto možnost, velice rádo ji využije. A tak se dá v podstatě říct, že šamanská léčba je impuls a aktivace vaší vlastní síly, která způsobí uzdravení. Jistě, nebudeme to dělat sami, přizveme na pomoc také šamanské bubny a poprosíme naše milé spojence.

Další základ, o který se opírá funkčnost a úspěšnost šamanské léčby je, že „VŠICHNI JSME SPŘÍZNĚNI“. Vychází z prastaré spirituální zkušenosti člověka, že každá bytost je neoddělitelnou součástí celku, že s ní roste a s ní i padá. Šaman nemůže léčit nikoho, kdo není součástí jeho kmene. Proto šamanské léčba, na rozdíl od klasické medicíny, vytváří velice úzký vztah mezí léčitelem a léčeným. Tak úzký, že v průběhu léčby dochází k léčení obou dvou jako jednoho celku. Takové jsou zákonitosti našeho života.O psychiatrických poruchách ...

Jak funguje šamanská léčba při potížích, které moderní medicína označuje jako „psychiatrické poruchy“? Je to velice prosté (a taky velmi účinné). Většina poruch je způsobena cizí energetickou identitou, která nadělá v našem vědomí pěknou paseku. Šamanská léčba umí dát věci do původního stavu a zbavit člověka všech potíží. Aby léčba byla úspěšná, je však třeba postupovat rychle. Čím rychleji, tím lépe. Dokud si je ještě lidská bytost schopna vzpomenou na svůj původní stav.

Psychiatrie bere léky jako samozřejmou součást procesu. Udržují jimi pacienty v klidu a v relativní pohodě. Je to však dvousečná zbraň … člověk otupený léky má sníženou touhu po vyléčení, když už ho to tolik nebolí … léčení pak může trvat celou věčnost. Ale je jasné, že člověk nemůže léky podporující psychiku vysadit naráz. Mělo by to devastující následky. Je však žádoucí, aby dávka byla postupně snižována, ruku v ruce se zlepšením. A navíc je celá řada bylin, které mohou taky velmi pomoci při psychických obtížích. 

S čím Vám umíme pomoci ...

   •  Psychiatrické poruchy zvláště takové, kde se hraje o duši

   •  Fobie a úzkostné poruchy

   •  Noční děsy a nechtěný kontakt s duchy

   •  Kletby a zátěže rodové linie

   •  Psychózy, syndrom vyhoření, hypochondrie,  schizofrenie

   •  Očištění prostoru od nezvaných identit

   •  Šamanské slavnosti a rituály - Potní chýše, Tanec slunce, Cesta vizeZavolejte a objednejte se do poradny:

Halóóó

tel.: 775 651 220

mail: poradna@pristav69.cz
Šaman při šamanské léčbě za pomoci bubnu vstupuje do změněného stavu vědomí. Do stavu, ve kterém je schopen se dotknout samotné podstaty života. Umí společně se svým spojencem najít ztracené střípky duše, nebo v hloubce člověka odstranit bariéry a překážky, které brání člověku žít šťastný život. Přesměruje tím tok energie. A tam kde nejsou překážky, může síla volně plynout. Tam pak rádo vstupuje štěstí i zdraví.

 

Tři základní druhy šamanské léčby:

Návrat ztracené části duše

Extrakční léčba

Převod duše do světa mrtvých


 

 

 

 

 

 

 ©  2011  Přístav 69   Powered by Constructor system